ԼԻԶԻՆԳԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  • Ի տարբերություն վարկի` չի պահանջում գույքի գրավադրում:
  • Ի տարբերություն սովորական վարձակալության` սարքավորումը ժամկետի վերջում դառնում է կազմակերպության սեփականությունը:
  • Բանկը մատուցում է խորհրդատվական ծառայություն` նվազագույնի հասցնելով ձեռք բերման ռիսկը, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկելով համապատասխան վճարային գործիքներ:
  • Ֆինանսական վարձակալության ընթացքում սարքավորումը կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվառվում է և ամորտիզացվում` մասնակցելով շահութահարկի հաշվարկման նվազեցումներին:
  • Վարձավճարների գրաֆիկ տրամադրելիս հաշվի են առնվում բիզնեսի ցիկլը և սեզոնայնությունը:
  • Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպություններից սարքավորումներ ձեռք բերելու դեպքում հնարավոր կլինի դրանց ձեռքբերումն առավել նախընտրելի պայմաններով:
ԻՆՉՈՎ Է ԼԻԶԻՆԳԸ ՏԱՐԲԵՐՎՈՒՄ ՎԱՐԿԻՑ

Լիզինգը ժամկետայնության, վերադարձելիության և հատուցման սկզբունքների տեսանկյունից շատ մոտ է վարկին, սակայն լիզինգը չի կարելի համարել վարկ: Վարկ վերցնելիս պայմանագրում նշված օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունքը պատկանում է Ձեզ, իսկ լիզինգի դեպքում վարձատուն (լիզինգատուն) պահպանում է օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, իսկ Ձեզ փոխանցվում է օբյեկտը օգտագործելու իրավունքը, վարկի դեպքում վաճառողի հետ իրավահարաբերություններում գնորդ եք համարվում Դուք կամ Ձեր ներկայացուցիչը, իսկ լիզինգի դեպքում` լիզինգատուն, վարկի դեպքում երաշխիք է համարվում գրավը կամ երաշխավորությունը, իսկ լիզինգի դեպքում` լիզինգի օբյեկտը, վարկի դեպքում մարումը կատարվում է հիմնականում շահույթի հաշվին, իսկ լիզինգի դեպքում` ապրանքի ինքնարժեքում արտացոլված և այլ հատկացումների հաշվին:

ՈՒՂԻՂ ԿԱՊ ԼԻԶԻՆԳԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՀԵՏ

(+37410) 59 22 59 /241/

 

Թարմացված է` 19/01/18 11:45